Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Viktor Emanuel III, ital. kung

Brev 105 till Bonnier, Tor 1909-11-25
Brev 148 till Franzos, Marie Mizi 1911-04-04
Brev 558 till Bonnier, Tor 1924-06-14
Brev 832 till Bonnier, Tor 1929-03-18