Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Pirandello, Luigi

Brev 640 till Söderhjelm, Alma 1925-12-19
Brev 642 till Bonnier, Tor 1925-12-20
Brev 657 till Linden, Gustaf Muck och Olga 1926-03-01
Brev 740 till Bergman, Stina 1927-03-05
Brev 742 till Bonnier, Tor 1927-03-06