Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen De Amicis, Edmondo

Brev 12 till Hedberg, Alma 1901-12-18
Brev 33 till Key, Ellen 1904-11-22