Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Wilhelm, sv. prins

Brev 585 till Bonnier, Tor 1925-01-09
Brev 650 till Bonnier, Tor 1926-01-17
Brev 706 till Söderhjelm, Alma 1926-11
Brev 713 till Söderhjelm, Alma 1926-11
Brev 723 till Söderhjelm, Alma 1926-12-01
Brev 837 till Asplund, Karl (i) 1929-07-05
Brev 838 till Lindqvist, Märta 1929-07-16