Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Friesendorff, Claes Fredrik von, jr

Brev 27 till Andersson, Birgit 1904-05-03
Brev 28 till Andersson, Eva 1904-05-16
Brev 36 till Hedberg, Alma 1905-01-08