Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Fra Angelico, ital.ungrenäss.konstnär

Brev 6 till Brulin, Herman 1901-10-16
Brev 51 till Brulin, Herman 1905-12-24
Brev 402 till Ruhe, Algot 1921-02-07