Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Sundelius, Oscar

Brev 43 till Andersson, Hugo Christian (i) 1905-07-19
Brev 47 till Brulin, Herman 1905-11-06
Brev 53 till Andersson, Hugo Christian 1905-12-27
Brev 79 till Brulin, Herman 1907-04-23
Brev 192 till Larsson, Hans 1912-12-20
Brev 242 till Österling, Anders 1914-07-27
Brev 635 till Bonnier, Karl Otto 1925-11-13