Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Wagner, Richard

Brev 113 till Lindberg, August 1910-02-16
Brev 160 till Franzos, Marie Mizi 1911-10-09
Brev 168 till Franzos, Marie Mizi 1912-01-02
Brev 171 till Franzos, Marie Mizi 1912-02-11
Brev 227 till Bonnier, Tor 1914-02-02
Brev 356 till Larsson, Hans 1918-12-24
Brev 499 till Lamm, Martin (i) 1923-04-17
Brev 507 till Österling, Anders och Greta 1923-06-11
Brev 748 till Bergman, Stina 1927-03-27