Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Wilde, Oscar

Brev 274 till Key, Ellen 1915-11-29
Brev 459 till Sjöström, Victor 1922-05-15
Brev 490 till Bonnier, Tor 1923-01-25
Brev 533 till Bonnier, Karl Otto 1924-01-04