Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Elena av Montenegro, ital. drottning

Brev 105 till Bonnier, Tor 1909-11-25
Brev 148 till Franzos, Marie Mizi 1911-04-04