Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller personen Vilhelm II, ty. kejsare

Brev 29 till Lindberg, Augusta 1904-06-02
Brev 508 till Bonnier, Tor 1923-06-15