Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Fru Vendlas kedja, drama

Brev 78 till Fredrikson, Gustaf (i) 1907-04-19
Brev 81 till Lindberg, Augusta 1907-04-30
Brev 114 till Lindberg, August 1910-03
Brev 193 till Larsson, Hans 1913-01-02
Brev 229 till Lindberg, August 1914-04-07
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08