Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Förrädare, drama

Brev 19 till Lindberg, Augusta 1903-06-17
Brev 20 till Lindberg, Augusta 1903-09-20
Brev 32 till Key, Ellen (i) 1904-11-11
Brev 65 till Lindberg, Augusta 1906-05-08
Brev 66 till Lindberg, Augusta 1906-05-22
Brev 68 till Brulin, Herman 1906-06-06
Brev 71 till Lindberg, Augusta 1906-08-25
Brev 74 till Brulin, Herman 1906-11-07
Brev 78 till Fredrikson, Gustaf (i) 1907-04-19