Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Karl XII.Ett skådespel för filmen, kåseri/kritik

Brev 559 till Rasch, Herman 1924-07-05
Brev 622 till Bonnier, Tor 1925-10-08