Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket En prins går ombord, novell

Brev 612 till Bonnier, Tor 1925-05-16
Brev 701 till Bonnier, Tor 1926-10-27
Brev 721 till Linden, Gustaf Muck 1926-11-29