Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket O, Libanons cedrar!, novell

Brev 701 till Bonnier, Tor 1926-10-27
Brev 721 till Linden, Gustaf Muck 1926-11-29
Brev 832 till Bonnier, Tor 1929-03-18