Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Detektivfilmen, filmförslag

Brev 453 till Sjöström, Victor 1922-03-09
Brev 458 till Sjöström, Victor 1922-04-14
Brev 567 till Bonnier, Tor 1924-11-24
Brev 590 till Sjöström, Victor 1925-01-25