Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Markurells i Wadköping, filmförslag

Brev 378 till Bonnier, Tor 1919-10-19
Brev 394 till Sjöström, Victor 1920-12-16
Brev 506 till Sjöström, Victor 1923-06-11