Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket En löjtnantsspoling, filmförslag

Brev 493 till Sjöström, Victor 1923-02-17
Brev 495 till Sjöström, Victor 1923-03-05
Brev 498 till Bonnier, Tor 1923-04-11