Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verk av typen översättning

Brev 190 till Bonnier, Tor 1912-11-25
Brev 206 till Bonnier, Tor 1913-05-19
Brev 207 till Bonnier, Tor 1913-05-21
Brev 212 till Johanson, Klara 1913-07-20
Brev 216 till Bonnier, Tor 1913-09-15
Brev 222 till Bonnier, Tor 1913-12-10
Brev 230 till Bonnier, Tor 1914-04
Brev 235 till Bonnier, Tor 1914-05-26
Brev 321 till Bonnier, Tor 1917-08-11
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 332 till Bonnier, Tor 1918-02-06
Brev 334 till Bonnier, Tor 1918-03-11
Brev 335 till Bonnier, Tor 1918-03-17
Brev 339 till Bonnier, Tor 1918-06-03
Brev 341 till Bonnier, Karl Otto 1918-07-26
Brev 345 till Bonnier, Tor 1918-10-25
Brev 359 till Bonnier, Tor 1919-01-29
Brev 364 till Bonnier, Tor 1919-03-08
Brev 368 till Bonnier, Tor 1919-05
Brev 430 till Sjöström, Victor 1921-10-11
Brev 431 till Franzos, Marie Mizi 1921-10-12
Brev 435 till Bonnier, Tor 1921-11-12
Brev 440 till Bonniers Förlag, 1921-11-25
Brev 442 till Bonnier, Tor 1921-12-13
Brev 456 till Sjöström, Victor 1922-03-24
Brev 462 till Österling, Anders 1922-06-20
Brev 470 till Bonnier, Tor 1922-10-29
Brev 481 till Bonnier, Tor 1922-12-27
Brev 487 till Bonnier, Tor 1923-01-23
Brev 502 till Larsson, Hans 1923-05-09
Brev 508 till Bonnier, Tor 1923-06-15
Brev 632 till Bonnier, Tor 1925-10-31
Brev 884 till Bonnier, Tor 1926-09
Brev 684 till Bonnier, Karl Otto 1926-09-21