Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


10. Hans Larsson

[Florens] 3/12 01

H. Herr Docent Hans Larsson!

Med det hjärtligaste tack för Ert vänliga bref ber jag att få sända Er mina vördsamma hälsningar.[1] Återkommen till Sverige ber jag att få besvära Er med ett besök. Er tacksamt tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet vykort. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Bergmans tillfredsställelse över Larssons instämmande i hans val och uppläggning av de självständiga studierna framgår av brev 9 till Hans Larsson den 11/11 1901, brev 11 till Alma Hedberg den 4/12 1901 och brev 13 till Herman Brulin den 4/1 1902. Symtomatiskt nog är det korta meddelandet som tack för Larssons råd skrivet på ett vykort föreställande Michelangelos (1475–1564) kända gravvård över Lorenzo de’ Medici i Medicikapellet i San Lorenzo-kyrkan i Florens. Huvudgestalten brukar i folkmun kallas ”Tänkaren”.

Personer:

Brulin, Herman (26)
de' Medici, Lorenzo (2)
Hedberg, Alma (18)
Larsson, Hans (47)
Michelangelo, Buonarotti (3)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA