Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


121. Bo Bergman

Roma, Via Parioli 7 6/6 10

HHERR

Bo Bergman!

Det är kanske mycket opassande, men jag kan i alla fall inte låta bli att tacka Er för hvad Ni nyss skref om min bok![1]

Det gjorde mig godt i själen, ser Ni. Och då har man väl ändå rätt att tacka. Och skulle man inte ha, så gör jag det ändå.

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Bo Bergman (1869–1967), framträdande diktare och ledamot av Svenska Akademien. Hjalmar Bergmans kontakter med sin namne bestod främst av dennes litteratur- och teaterkritik i Dagens Nyheter. Bo Bergman innehade dessutom en viktig maktposition som litterär bedömare av till Dramaten insänd, nyskriven svensk dramatik under 10- och 20-talen.


[1] Bo Bergmans recension av romanen Hans Nåds testamente var införd i Dagens Nyheter den 30/5 1910. Där framhåller han att Hjalmar Bergman redan åstadkommit ”mycket som är uppfyllelse och mogen och märklig konst”. Han tillägger: ”I berättelsens mittpunkt, den gamle baronen och godsägaren med det långa, prydliga namnet, har skildringen fått så mycket fastare konturer. Det är här en livlighet och åskådlighet, en burlesk humor, en munter och outtröttlig ironi av den allra bästa verkan. Figuren är ypperlig helt enkelt.” Se brev 122 till Tor Bonnier den 6/6 1910, not 1.

Personer:

Bergman, Bo (12)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bergman, Bo (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA