Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


156. Augusta Lindberg

 [Köln 12/8 1911][1]

Den här Elefanten har snutit sig på Stina, så hon blef alldeles svart.* Men nu är det borta ō bra igen.

Många hälsningar

HjB

        *af snor

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet föreställer en elefant från Zoologischer Garten i Köln.


[1] Kortet är svårdaterat men läggs här in den 12 augusti 1911. Enligt almanackan reste Bergmans till Köln den 11 augusti och lämnade staden dagen därpå. Kortet är adresserat till Madame Augusta Lindberg.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA