Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


20. Augusta Lindberg

Örebro den 20/9 1903

Bästa Tante!

Nu kommer jag, syndiga människa, och stör Tante midt i höst-brådskan.

 

Men man är ju så egoistisk, så!

Ni är väl inflyttade nu? – som jag hoppas efter en god sommar!

Vi är också inflyttade. Och jag håller för närvarande på med att ge örebroarna några matskedar estetik[1] två gånger i veckan. Det far de ganska väl af. Och de goda samtidorna äro snälla emot mig – de puffade tillochmed för min födelsedag! Och – tänk – länets småtyrann har så godt som offentligen complimenterat mig!

– O Tante – sic itur ad astra! [2]– –

Men nu till mitt ärende.

Har Tante hört något om min stackars Förrädare?[3] Har han något lif i sig?

Har han något hopp?

Som Tante nog förstår, är jag gränslöst nyfiken på den saken. Och om någonting skulle hända honom, innan jag kommer upp till Stockholm, så är Tante kanske nog snäll att underrätta mig därom!

 

Min berättelse[4] – som jag visst talade om i våras – hvilar för närvarande i gudarnas knä, d.ä. : hos Alb. Bonnier. Huruvida den någonsin kommer att lämna denna lugna plats för att ge sig ut i lifvet, det torde vara synnerligen ovisst. Men mina aningar äro ganska dystra. Hå, hå. Debutgörare äro icke personae gratae[5] hos herr Bonnier, – se, så mycket har jag funderat ut.

I slutet af october hoppas jag få göra Tante min uppvaktning. På våren får jag kanske göra en liten studieresa till Holland. Försåvidt en älskad konung tar mina dåliga ögon i betraktelse och låter mig slippa uniformen.[6] – – Hur är det med den stackars TorB.? [7] Han lefver väl ändå? –

Alla de mina sända Tante och Tantes familj de hjärtligaste hälsningar genom Tantes tillgifne

Hjalmar Bergman!

Som Tante ser, tog jag rådet ad notam och skaffade mig en skrifmaskin.[8] Det sparar ögonen; och så är det ju alltid en fördel, att man kan läsa, hvad jag skrifver.

Inte sant? – Eller är det kanske inte –? – –

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Som en redovisning inför offentligheten av vad hans tre år av fria studier hade inneburit, höll Bergman hösten 1903 med start den 15 september sex föreläsningar i estetik, filosofi och psykologi, varav de tre sista finns bevarade. Dessa ger en god inblick i den livs- och konstsyn han omfattade vid starten för sitt eget författarskap. För en närmare analys av dessa föreläsningar se Sverker R. Ek, Verklighet och vision, kap 3.

[2] lat., Så går man mot stjärnorna – så vinner man framgång.

[3] Ungdomsdramat Förrädare. Se brev 19 till Augusta Lindberg den 17/6 1903, not 1.

[4] Okänt prosamanuskript.

[5] personae gratae, lat.,uppskattade personer.

[6] Bergman fruktade tydligen att bli inkallad som värnpliktig.

[7] Den blivande svågern Tor Bonnier, som redan vid denna tid umgicks i den lindbergska familjen och uppvaktade äldsta dottern Greta. Tydligen hade denne fått dra på sig uniformen.

[8] På grund av sina ögonbesvär skaffade sig Bergman tidigt skrivmaskin.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Ek, Sverker R. (7)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Estetiska föreläsningar, kåseri/kritik (3)
Förrädare, drama (9)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA