Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


201. Klara Johanson

Hälsingborg Karl X Gust.gat 66

 2/5 13

H. Fröken

Klara Johansson

Stockholm.

Jag har tagit mig friheten sända Er min nya bok.[1]

Detta bör icke uppfattas som ett bondförsök att förmå Er frångå Edra i fjol uttryckta principer (nämligen att ej recensera – åtminstone ej mina böcker.)

Utan är det helt enkelt ett tack för de vänliga ord, Ni i alla fall sände mig.

Och följden blir kanske, att Ni utber Er lite mindre tacksamhet –

Högaktningsfullt

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Åsyftar romanen Loewenhistorier som utkommit i april 1913.

Personer:

Johanson, Klara (7)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Johanson, Klara (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA