Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


205. Karl Otto Bonnier

Helsingborg 7/5 13

H.Herr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Jag tackar Eder förbindligast för bref och honorar![1]

Härmed kvitto.

Vördsamt

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev.  Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller honoraret för Loewenhistorier.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA