Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


25. Augusta Lindberg

[Florens] 21/3 904

Stort tack kära Tante för det vänliga brefvet och allt, så [oläsl.]!! Resa om en vecka till Rom.

Många hälsningar från mig ō min Mamma!

HB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet föreställer Loggia dei Lanzi i Florens.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA