Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


253. Gustaf Muck Linden

Håknar[p], Brötjemark 22/12 XIV

HHerr Regissör

Gustaf Linden

Stockholm.

B. B. Jag har funderat vidare på Catarina.[1] Angående fru Hedberg[2] kan jag inte yttra mig, då jag aldrig sett henne. Men i valet mellan fröken S-t[3] ō Din fru[4] måste jag ovillkorligen föredraga den senare. Jag har därför tillskrifvit chefen[5] i den andan – till den kraft ō verkan det hafva kan.

Tack för en angenäm kväll ō god jul!

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Det historiska skådespelet Parisina, där rollgestalten Caterina d´Orbizzi, ”Parisinas tärna”, har en avgörande betydelse för intrigen. Uppsättningen skulle regisseras av Linden på Dramatens scen under senvåren 1915.

[2] Kristina Hedberg, skådespelerska vid Dramaten, gift med teaterchefen Tor Hedberg.

[3] Skådespelerskan Maria Schildknecht (1881–1977).

[4] Gustaf Muck Linden var gift med skådespelerskan och danserskan Olga Raphael-Linden (1887–1967), som också var en skicklig tecknare. Hon kom att tolka rollen.

[5] Dåvarande Dramatenchefen Tor Hedberg.

Personer:

Hedberg, Kristina (2)
Hedberg, Tor (36)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)
Schildknecht, Maria (2)

Verk:

Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA