Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


26. Augusta Lindberg

[Venezia] 10/4 [1904][1]

Vackert! Mygg! Många hälsningar!

HB m M.[2]

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet föreställer Dogepalatset i Venedig.


[1] Venezia är tryckt på kortet.

[2] Hjalmar Bergman med Mamma.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA