Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


349. Carl-August Bolander

Liljeholmen den 15/11

 XVIII

HHerr Doktor

Carl-August Bolander!

För min del skulle jag vilja skriva om modern teaters medel och uppgift.[1] Och med sparsamhet ō omtanka torde ett rundt tryckark räcka.

Namn? ”Tid och Tankar”. Men jag hoppas Ni finner något mindre banalt själv och något svårare att vitza på.

Eder

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Carl-August Bolander (1888–1969), författare och litteraturkritiker i Dagens Nyheter 1918–1932, sedermera även tidningens pariskorrespondent.


[1] Någon identifierbar artikel kring det föreslagna temat har inte stått att finna.

Personer:

Bolander, Carl-August (1)

Adressat:

Bolander, Carl-August (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA