Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


352. Algot Ruhe

Liljeholmen den 14/12 XVIII

Kära Algot Ruhe! Ett tack för Cyranos älskvärda ord om min bok! [1] Jag hoppas att de bl.a. ska verka som en god motor ombord på tröga köpare! Och det behövs. Emellertid tänker jag ingalunda bespara Dig en utförlig kritik, som jag hoppas Du vill muntligen giva mig, då vi härnäst stöta samman i någon hörna. Jag har alltför få vänner – på vilkas omdöme jag sätter pris – för att kunna undvara den.

Din tillgivne

HjB.

       Jag kan glädja Dig med att bådas våra böcker, Den förbjudna frukten ō Hans Nåd,[2] utkommit i sit andre oplag. Men det visste Du kanske redan? Förrästen skulle jag gärna vilja resonera med Dig angående mr Kamlas honorar, som jag för min del finner bra nog mikroskopiska.

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Algot Ruhes recension av En döds memoarer var införd i den av honom redigerade tidskriften Cyrano i julnumret 1918.

[2] Algot Ruhes roman Den förbjudna frukten utkom f.f.g. 1910 och omtrycktes 1918. Bergman hade lyckats övertala Bonniers att trycka om romanen Hans Nåds testamente från 1910 i samband med att filmen med samma namn skulle gå upp på biograferna 1919.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA