Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


373. Per Lindberg

[Segelholmen]19/9 1919

Broder Pelle! Har varit borta ō fick först i dag ditt brev. Du är en lika behaglig teaterdirektör som jag är obehaglig teaterförfattare. Men en ursäkt finnes  jag får först i morgon ett Lodolezzi-manus[1] från Köpenhamn, förut har jag ej ägt något. Dessutom har Bonniers hållit mig på rak arm över en avgrund. Nu kommer naturligtvis ev. ändringar för sent men jag sänder dem i alla fall. Ditt förslag att ge ”Sleeman” eller ”Spelhuset” [2]  tilltalar mig givetvis ofantligt; skriver mera om det sen. Apropos  har du något ”Spelhus”-manus? Inte jag.

 I hast.

Din

 HjB.

 Hälsningar!

 

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Lodolezzi sjunger, som gavs på Lorensbergsteatern våren 1919, togs på nytt upp hösten samma år i lätt bearbetad form. Se brev 361 till Per Lindberg den 20/2 1919, not 1.

[2] Avser Herr Sleeman kommer och Spelhuset. Den förra hade premiär på Lorensbergsteatern den 26/11 1919 i Arvid Peterséns (1889–1937) regi och gick sex gånger. Spelhuset togs aldrig upp på Lorensbergsteatern. Per Lindberg hade med sina internationella impulser från tiden vid Max Reinhardts teatrar en större förståelse för särarten i Bergmans experimenterande dramatik än många andra svenska scenkonstnärer vid denna tid. Lindberg gjorde senare ett försök att få även Spelhuset uppfört på Lorensbergsteatern men stoppades i sista minuten. Se brev 374 till Per Lindberg den 26/9 1919, not 2.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Petersén, Arvid (2)
Reinhardt, Max (13)

Verk:

Herr Sleeman kommer, drama (18)
Lodolezzi sjunger, drama (14)
Spelhuset, drama (15)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA