Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


375. Alma Hedberg

Dalarö 3/10 [slutet av 10-talet][1]

Kära Tante Alma! Vi önska Tante allt godt för det nya året ō  hoppas träffas snart i

 St-m! Tack för de vänliga korten! Med många hjärtliga hälsningar

Stina ō  HjB!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger en vy från Nürnberg. ”Bratwurstglöcklein”.[2]


[1] Poststämpeln anger Dalarö men datumangivelsen är otydlig, vilket gör att det är svårt att fastställa exakt år. Kortet är adresserat till H. Fröken Alma Hedberg. Bergmans bodde under höstarna 1916–1919 till stora delar i familjen Tor Bonniers villa Djupvik på Dalarö.

[2] Bergman har här tydligen använt sig av ett tidigare inköpt och sparat tyskt vykort.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Hedberg, Alma (18)

Adressat:

Hedberg, Alma (11)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA