Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


409. Per Lindberg

Firenze den 17/3 XXI

Bäste Bror, tack för Ditt brev.

Jag fasthåller vid, att det varit Din förbannade skyldighet att med några rader underrätta mig om mina styckens ställning vis-à-vis Lorensberg. Din erbjudan att godtgöra ”min skada” är enbart en klumpighet. Jag ber Dig en gång för alla komma ihog att jag ej hör till den societet, inom vilken Du tycks vara van att röra Dig. Däremot vill jag erkänna att mitt brev till Dig var obetänksamt.[1] Helt enkelt ett utslag av nervositet. Din syster skrev till oss följande: ”Jag har icke ännu kunnat sända Pelle manus (Spelhuset) men du ska inte tro att det vållat honom obehag. Mina försök att skaffa honom manus ha inte väckt den ringaste entusiasm.” Detta tedde sig för mina kanske något ansträngda ögon som en vink given med full avsikt och inspirerad. Det är ju möjligt att jag tog fel. Folk har så olika skämtlynnen ō jag känner inte Din systers.

I Ditt brev finns en sak, som jag tar fasta på. Du antyder svårigheten av att plaidera för en svågers arbeten. Jag har redan förut för Dig påpekat olämpligheten av ett dylikt plaiderande.[2] Att Du i trots därav behagat göra det ō nu t.o.m. skryter med det  får stå för Din räkning. Emellertid tror jag  ō det är detta jag tar fasta på  att vi helt lugnt ō utan överilning kunna komma överens om det olämpliga i att Du ger mina pjeser. Detta för framtiden.

I detta sammanhang vill jag nämna att ”Lodolezzi” ej[3] gavs av Dig utan av Linden[4] med Dig som regissör. Förrästen hade redan Linden antagit ”Herr Sleeman”. Följaktligen bör Du stå rätt okomprometterad i det hänseendet och att Du inte kommer att bli komprometterad, det skall jag sörja för.

Dina övriga dumheter gitter jag inte besvara. Hade jag Dig här skulle jag dra Dig i näsan. Nu får det vara.

Din

HjB.

Handskrivet brev.  Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Se brev 404 till Per Lindberg den 16/2 1921. Händelsen, föranledd av ett agerande av Greta Bonnier  Per Lindbergs syster.

[2] Se brev 374 till Per Lindberg den 26/9 1919.

[3] ej understruket med dubbla streck.

[4] Gustaf Muck Linden var chef för Lorensbergsteatern under perioden hösten 1917våren 1919. Han var alltså den som officiellt stått för besluten att anta för spelning de bägge dramerna Lodolezzi sjunger och Herr Sleeman kommer. Se brev 362 till Gustaf Linden den 20/2 1919.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Herr Sleeman kommer, drama (18)
Lodolezzi sjunger, drama (14)
Spelhuset, drama (15)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA