Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


414. Gustaf Collijn

FIRENZE, Lungarno Torrigiani 1

den 2/4 XXI

Herr Direktör

GUSTAF COLLIJN

Stockholm.

Tack, käre herr Collijn, för Edra tel. av vilka det första, stäldt till Frascati, anlände idag! Jag hoppas mitt svarstel. framkommit.[1] Det gläder mig mycket, att Ni velat taga upp min pjäs.[2] Och eftersom jag nu skriver till Er, vill jag begagna tillfället och säga att jag för länge sedan strukit ett streck över vår lilla sammanstötning i somras.[3] Har Ni gjort det också?

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Detta telegram har gått förlorat.

[2] Gäller marionettspelet Herr Sleeman kommer. Eftersom verksamheten på Nya Intima teatern upphörde våren 1921, kom denna uppsättning aldrig till stånd. Se brev 411 till Tor Bonnier den 23/3 1921, not 2.

[3] Syftar sannolikt på de kritiska kommentarer Bergman fällt i två av sina teaterartiklar från 1920, bl.a. om Nya Intima teaterns dåliga belysning och repertoar: ”Teatertankar strödda och förströdda”, tryckt i Bonniers Månadshäften, nr 2, 1920 och ”Perpetuum immobile. Kritisk granskning av det snart gångna spelåret”, tryckt i Scenen, nr 10, 1920. Se brev 392 till Karl Mantzius den 16/7 1920, not 6.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Collijn, Gustaf (16)
Mantzius, Karl (10)

Verk:

Herr Sleeman kommer, drama (18)
Perpetuum immobile, kåseri/kritik (2)
Teatertankar – strödda och förströdda, kåseri/kritik (1)

Adressat:

Collijn, Gustaf (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA