Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


456. Victor Sjöström

Hungerburg den 24/3 XXII

Tack kära du för dagens brev! Jag tycker att du låter lite piggare och det fröjdar mig.[1] Vad mitt omdöme beträffar så må det vara mycket eller lite värdt – ett är säkert: det låter inte tubba eller lura sig av någon vänskap. Det ska inte heller ditt beträffande mitt arbete – eljes ska jag hövligast be att få bli herrns fiende!

Beträffande ”reduceringen” av honoraret[2] tycker jag att triumvirerna[3] gått mycket mildt fram – misstänker bara att en av dem havt ett betydande schå för att ej bliva överröstad. Tack ska du ha, kära vän! Betalningsvillkoren går jag naturligtvis in på. Det skadar inte i dessa tider att vända på slanten både en och två gånger – och att ha någonting i bakfickan, när hösten kommer och man ska köpa sig vinterstrumpor! Blir Stiller-filmen[4] av, vore jag dock tacksam om jag t.ex. i juni kunde få ut någon del av det honoraret – men det är ju långt hännasse[5] och dit. Saken är den, förstår du, att jag nu närmast egentligen skulle ha fullbordat översättningen av Ferreros Rom del III, [6] vilket jag nu antagligen inte hinner med förrän tidigast på eftersommaren. Och då slås dess honorar bort från sin plats i min lilla ”budget”. Ja, det skulle sjutton vara finansminister![7] Det säger jag –

Som jag visst nämde i mitt sista brev, sysslar jag förnärvarande med detektiv-film-projektet[8] och jag tror nästan att jag skall hinna avsluta det i morgon. Jag skriver det så lite novellistiskt som det bara är möjligt – ty jag är sannerligen sabla rädd att hockus pockus råka in i någon karraktärsskildring. Någon verklig detektiv finns det visserligen ej i filmen, men den är dock helt och hållet av ”detektiv-typ”[9] och jag tror nog att den skulle kunna bli ganska spännande. Kanske kommer du att finna hela ”apparaten” för stor och följaktligen för dyrbar men i så fall kan den nog förenklas rätt betydligt. Särdeles svårinspelt tror jag väl knappt den skall vara. /den 26 forts, slutade i går kvällse manus.[10] Men några stycken goda skådespelare vill det ju till. En rolll har jag åt far själv och en åt Edith[11] – den senare är liten, men jag undrar ändå om den inte skulle intressera henne. Tror´t nästan. När hon läst manus, får hon gissa vilken jag menar – Och så skriker Stina om en biroll: den måste Stiller[12] ovillkorligen göra, han och ingen annan! När jag nu ser efter hur jag beskrivit karlen i fråga, finner jag detta: han är överlägset ful. – Hör du ska jag föreslå Stiller det – med den motiveringen –?

Nå – från skämt till allvar – (jag sitter nämligen och dillar om detektivfilmen en söndagmorgon, klockorna ringa i dalen) – så har jag ännu ej hört något från Stiller. Det vore i alla fall bussigt om han något så när i tid läte mig veta, hur han ska ha det. Ty ordning och skick håller jag styvt på, det fick jag lära, när jag var liten.

Nu ska jag dricka kaffe och så ska jag gå ned i stan och sända herrn det här plus manus plus ett telegram – det sistnämda visserlig[en] en överloppsgärning men jag tycker ändå att det är liksom lite att skaka tass med herrn. Och så ska herrn vara snäll och hälsa Edith och de tre flickorna.[13] Och fröken Claehsohn.[14]

Herrns tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Se brev 453 till Victor Sjöström den 9/3 1922, not 1.

[2] Victor Sjöström hade i ett brev den 20/3 1922 meddelat att honoraret för Eld ombord skulle komma att reduceras i förhållande till det som utbetalats för Vem dömer –, från 10 000 kronor till 7 000 kronor.

[3] lat., triumviratus, tremannakollegium. Det s.k. första triumviratet i Rom slöts år 60 f.Kr. mellan Crasssus, Pompejus och Caesar, det andra år 43 f.Kr. mellan Antonius, Octavianus och Lepidus. Associationerna till den romerska historien var naturliga för Bergman, som vid den här tiden var sysselsatt med sin översättning av Guglielmo Ferreros Grandezza e Decadenza di Roma. Se not 6. Det i brevet aktuella triumviratet avser Charles Magnusson, Mauritz Stiller och Victor Sjöström.

[4] Åsyftar filmförslaget ”Ryskt”. Se brev 447, 453 och 455 till Victor Sjöström den 18/2 1922, not 5, den 9/3 1922, not 12 och den 20/3 1922, not 2.

[5] dial. uttryck för: här, härifrån.

[6] Åsyftar översättningen av Guglielmo Ferreros historiska arbete Grandezza e Decadenza di Roma / Rom dess storhet och förfall.

[7] Associerar till teaterdirektör Sjövalls kända klagan i August Blanches (1811–1868) lustspel Ett resande teatersällskap (1848): ”Det ska fan vara teaterdirektör.”

[8] Se brev 453 till Victor Sjöström den 9/3 1922, not 6.

[9] Victor Sjöström hade i sitt brev den 20/3 1922 skrivit: ”Ack, du, om det ville ställa sig så lyckligt, att du i någon buske hittade ’detektivfilmen’! Den svensk-amerikanska damen [Se brev 453 till Victor Sjöström den 9/3 1922] har nog alldeles rätt, just det tycks det vara, som de vilja ha. Människoskildring intresserar dem icke, det är bara tråkigt. Och jag tror, att amerikanarne lyckats inplantera den smaken här i Sverige också.”

[10] / den 26 forts, slutade i går kvällse manus.– tillfogat för hand i direkt anslutning till den löpande texten, ovanför och invid denna.

[11] Skådespelerskan Edith Erastoff, Sjöströms hustru.

[12] Filmregissören och skådespelaren Mauritz Stiller.

[13] Sjöströms två döttrar och Bergmans hund Prisca, som inackorderats i familjen.

[14] Familjen Sjöströms hembiträde/husföreståndarinna.

Personer:

Antinous, romersk efeb (1)
Antonius, Marcus (1)
Bergman, Stina (287)
Blanche, August (5)
Caesar, Julius (4)
Claesson, fröken (2)
Crassus, Marcus Licinius (1)
Erastoff, Edith (47)
Ferrero, Guglielmo (17)
Lepidus, Marcus Æmilius (1)
Magnusson, Charles (11)
Octavianus, Gajus/Augustus (1)
Pompejus, Gnaeus (1)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)
Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)
Ryskt, filmförslag (10)
Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA