Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


461. Sigfrid Siwertz

Segholmen den 5/6 XXII

B. B.

Tack för ditt brev med underrättelsen om den stora ō kanske något tryckande ära som bevisats mig! Jag mottar invalet,[1] ehuru det kanske är en smula lättsinnigt, eftersom jag inte känner förpliktelsernas hela vidd. Men skulle jag digna under bördan så får väl någon annan bevingad krake rycka in i sjuspannet.[2] 

Din åsikt beträffande ett möte mellan din nåd ō min nåd delar jag helt. Vill blott tillägga, att det ej bör ske på Dram. Författarföreningens lokal[3] eller ens vid någon Djurgårds-baccanal. (Varmed jag för guds skull ej vill ha sagt, att Bacchus skall utestängas från vår krets!) Ty hur trevliga de senare än må vara, äga de icke det värdiga lugn som alltid anstått vårt yrke och tyvärr numera även börjar anstå vår ålder. Men ett vettigt aftonsamtal på en stilla krog skulle passa mig förträffligt!

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Sigfrid Siwertz (1882–1970), romanförfattare och dramatiker samt ledamot av Svenska Akademien. Siwertz samtidspräglade författarskap utspelar sig ofta i en rikt skildrad stockholmsmiljö. Bland några av hans många verk kan nämnas Mälarpirater och Selambs.


[1] Bergman blev vid denna tid invald i Bonniers stipendienämnd.

[2] Bonniernämndens sju medlemmar, varav flertalet lyriker och andra författare. Därav hänsyftningen på Pegasus, antikens bevingade springare som symboliserar diktkonsten och vårdas av de nio museerna.

[3] Bakom detta bortval av mötesplats låg nog den animositet som Bergmans kritiska artiklar om Stockholms teaterliv omkring 1920 väckt i dessa kretsar. Se brev 354 till Algot Ruhe den 20/12 1918, not 2, och brev 414 till Gustaf Collijn den 2/4 1921, not 3.

Personer:

Collijn, Gustaf (16)
Ruhe, Algot (43)
Siwertz, Sigfrid (10)

Adressat:

Siwertz, Sigfrid (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA