Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


49. Augusta Lindberg

[Florens 21/12 1905][1]

God jul ō dito nytt år önskas Er af

Hjalmar Bergman!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger ärkeängeln Gabriel av Sandro Botticelli.[2]


[1] Enligt en otydlig poststämpel.

[2] Vykortet är adresserat till Illustrissima Signora Augusta Lindberg.

Personer:

Botticelli, Sandro (2)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA