Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


491. Algot Ruhe

[Taormina] 13/2 [1923]

Algot! Tack för Ditt brev, som på många ō långa omvägar nått mig här. Skall besvara det bättre så snart jag får en lugn dag.

A bientôt! [1]

Din

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Kortet återger en vy över Taormina med blommande fruktträd.


[1] A bientôt, fr., vi hörs/ses snart igen.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA