Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


496. Hans Larsson

Taormina 19/3 XXIII

Käre Hans Larsson! Här kommer jag in persona för att hjärtligen tacka Dig för Din nyårshälsning, som på grund av min något ostadiga tillvaro råkat på villovägar.

 Och som alltid, käre vän, var Din hälsning rik på tankar och rik på det som vackert klart, klokt ō stilla[1] är.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet vykort. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.

Kortet återger Bergman stående i ett klippigt landskap på Sicilien.


[1] Orden klart, klokt och stilla är jämte namnteckningen tillskrivna på kortets framsida.

Personer:

Larsson, Hans (47)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA