Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


50. Augusta Lindberg

[Florens 23/12 1905][1]

Kurtisaner finnas endast i yttersta domar och då – utan kläder. Kvinnliga modeplancher från medio äro få ō icke reproducerade. Har sändt några kvinnoporträtt från 13–1400.[2] Tack för bref!

Hälsningar!

HB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger Madonnan med barnet av Filippo Lippi.


[1] Enligt otydlig poststämpel. Vykortet är adresserat till Illustrissima Signora Augusta Lindberg.

[2] Troligen är det med tanke på någon kostymering i en aktuell rollgestaltning som Augusta Lindberg bett om en ”modeplansch”. Se brev 56 till Augusta Lindberg den 31/1 1906, not 5.

Personer:

Lindberg, Augusta (97)
Lippi, Filippo (1)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA