Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


509. Henning Berger

Segholmen den 16/7 XXIII

Käre Henning Berger!

Tack för Ert kort med den vänliga uppmaning[en]. Hälst skulle jag ha följt den genast ō sökt upp Er – om det så skulle ha varit i själva körkan! Men – jag ska säga Er en sak. Jag har de sista veckorna havt så mycket förargelse ō bekymmer av allehanda art, att jag skulle bli Er en usel kamrat. Därför vill jag dröja, tills vinden vänder sig – det brukar den ju ändå göra! När man befinner sig i min nuvarande sinnesstämning, bör man hållas i karantän – åtminstone så länge smittofara föreligger.[1]

Jag hör av gemensamma vänner att Ni nu verkligen blivit Stockholms-bo. Kanske kommer Ni också att stanna på Utö sommaren ut? I så fall söker jag Er där. Skulle då till- äventyrs det vara Er tur att vara förbannad på denna världen, så ska jag i alla fall inte låta mig avskräckas. Bara jag slipper vara förbannad själv.

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Henning Berger (1872–1924), författare, var en virtuos skildrare av den moderna storstaden inte minst i sina berättelser från USA. Bergers kändaste verk är den självbiografiska trilogin Drömlandet, 1909, Amerika-skildringarna i novellsamlingen Där ute, 1901, och romanen Bendel&Co., 1910. De senare verken återgår på Bergers intryck från den tid då han vistades i USA 1892–1899.


[1] Henning Berger som sedan 1909 varit bosatt i Köpenhamn hade tydligen försökt knyta kontakt med Bergman. Sin vana trogen avböjde denne dock personligt umgänge.

Personer:

Berger, Henning (5)

Adressat:

Berger, Henning (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA