Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


563. Algot Ruhe

[København B.,d.] 21/10 [1924]

Käre A.R. När Du kommer till K. så ring upp Skodsborg 12. Bums kommer jag in ifall Du har en eftermiddag ledig för mig. En eftermiddag emedan vi antagligen båda ha brådt. Tidsbestämningen är dock mer astronomisk än gastronomisk  ty förvisso viljom vi filosofera vid köttgrytorne. Är icke filosofi matångor? (Kanske, ev., perhaps, maaske[,] peutetre, forse, vielleicht[1] någon gång uppblandad med en sig förgasande kubikmillimeter alkohol.)

Välkommen!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Brevet är skrivet på papper från Turist-Hôtel Copenhague.


[1] eng.,da.,fr.,ital.och ty. varianter på ordet kanske.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA