Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


572. Algot Ruhe

[Skodsborg] 8/12 [1924]

Käre Algot, tack för Ditt brev! Du är upptagen måndag, onsdag. Tisdag? D.v.s. i morgon? Har Du lust att ”spise” (på danska ska det ske!) med mig i morgon kl 5 på la Reine? Jag föreslår en så pass tidig timma därför att min hustru är en smula krasslig och jag följaktligen vill vara hemma i god tid. Om Du icke låter höra av dig i morgon före kl. 2 tar jag detta som ett godt tecken att intet hinder möter. Och då träffas vi alltså kl 5 på la Reine. Den förstkommande tar bord.[1]

Hej och paa gensyn!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] I ett tackbrev till Bergman den 23/12 1924 framhåller Ruhe: ”Det var en dundrande middag Du bjöd på sist. Nästa gång kan Du bereda Dig på turturduvor eller lapskojs, menuen är inte riktigt uppgjord ännu.”

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA