Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


594. Gustaf Muck Linden

berlin 2[3 1925][1]

wie geht es dramaten = hjalmar palast hotel[2]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 2/3 1925 och adresserat till linden lilla baltgatan 8 stockholm.

[2] Tolkning av den tyska texten: hur går det med dramaten?

Förfrågan gällde publiktillströmningen till Lindens uppsättning av Bergmans komedi Swedenhielms, som haft urpremiär den 25/2 1925. Iscensättningen blev en av de största teatersuccéerna för Bergman. Föreställningen gavs på Dramaten 24 gånger under våren och 25 under hösten 1925.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA