Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


597. Martin Lamm

Konstanz 10/3 25

Käre Martin! Heder ō tack till Din Fru ō Dig själv för all vänlighet Ni visade nomadstammen Bergman vid dess färd genom Stockholm. Nomadstammar äro tacksamma för tocket. Och ännu ha vi glädje därav, ty Din bok är aftontimmarnas andliga spis, läses högt ō begrundas.[1] Hettar det i öronen vid sju-tiden, så kommer hettan från Konstanz.[2]

Har Du varit i Konstanz? Det är en förtjusande stad. Nästan lika gammal, rar ō vördnadsvärd som min farmor var på sin tid. Och den har en underbar förmåga att väcka min slumrande elementar-skole-bildning till liv. Tänk Dig, att på denna plätt, stor som staden mellan broarna, har det moderna påvedömet ō den italienska renässansen grundats genom Martin den femtes[3] val, Tyskland grundats då kejsar Sigismund[4] här gav Brandenburg åt borggreven av Nürnberg, reformationen påskyndats genom Hussens ō Hieronymus’[5] otrevliga död. Mycket annat att förtiga. Martin, när Du ō jag bli så gamla som denna älendiga småstad – vad ha vi då uträttat?

Hälsa, är Du snäll, Hustru, ungar och Dig själv från Stina och Din tillgivne

Hjalmar Bergman

[Tillskrivet runt kanten:] Tack än en gång för boken ō glöm inte att fortsätta den. Professorer är ju så disträa.

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Avser Martin Lamms Strindbergs dramer, I, 1924.

[2] Konstanz, tysk stad i sydöstra Baden nära Bodensjön.

[3] Martin V, 1368–1431, av släkten Colonna, påve 1417–1431.

[4] Sigismund, 1361–1437, tysk kejsare.

[5] Johannes Huss, 1369–1415, böhmisk kyrklig reformator och hans medhjälpare Hieronymus av Prag, ca 1365–1415. Båda brändes på bål den 6/7 1415 i Konstanz.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Hieronymus av Prag, kyrklig reformator (1)
Huss, Johannes (1)
Lamm, Martin (19)
Martin V, påve (1)
Sigismund, ty. kejsare (1)

Adressat:

Lamm, Martin (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA