Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


63. Herman Brulin

[Paris] 6/5 06[1]

         Käre Herman, jag skulle gärna vilja sända Dig min nya bok[2] men har förlorat Din adress. Du kan gärna skicka mig den under adr. Hotel Russischer Hof, Bad-Ems. [3]

Min vördnad för Dina Föräldrar ō hjärtliga hälsningar vännen

HB!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger huvudfasaden av slottet i Versailles.


[1] Kortet är adresserat till Monsieur le Docteur Herman Brulin.

[2] Avser romanen Solivro.

[3] Den långa utlandsresan 1905–1906 förde Bergman till Paris, där han bl.a. sammanträffade med sin blivande hustru, Stina Lindberg, som reste tillsammans med konstnärinnan Eva Bonnier (1857–1909). Hans resa gick därefter till Ems. 

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Eva (2)
Brulin, Herman (26)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA