Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


633. Gustaf Muck Linden

kjöbenhavn 3[11 1925][1]

delar helt dina åsikter[2] fullmakt in blanco[3] = bergman

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 3/11 1925. Telegrammet är adresserat till linden lilla bältgatan 8 stockholm.

[2] Den 24 oktober fick Bergman från den danske skådespelaren och regissören Robert Schmidt (1882–1941) ett brev, där denne meddelar att han rekommenderat Swedenhielms till chefen för Randers Teater, fru Gerda Christophersen (1870–1947).

[3] I telegrammet står blanfo.

Personer:

Christophersen, Gerda (1)
Linden, Gustaf Muck (98)
Schmidt, Robert (2)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA