Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


647. Algot Ruhe

[Merano 29/12 1925][1]

Godt Nytt År!

Tack för din bok![2]

Skriver när helgälendet är över.

Din

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Kortet återger en vy över ”Marlengo presso di Merano”.


[1] Enligt poststämpel.

[2] Algot Ruhes novellsamling Amors skälmstycken och andras, 1925.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA