Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


651. Gustaf Muck Linden

Meran 18/1 [1926]

Broder Muck! Se här ett brev, som ju är en smula uppmuntrande överlämnas högaktningsfullt till din insiktsfulla behandling.[1] Hur mår Ni? Jag mår djävligt. Har flunsan. Går lägger mig.

Din

HjB

Oslo?[2]

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Åsyftar ett brev från Dr Giovanni Bach i Rom med en förfrågan om en eventuell översättning till italienska och ett möjligt uppförande av något drama av Bergman samt villkoren för ett sådant arrangemang.

[2] Bör sannolikt uttydas: ”Hur går det med Swedenhielms i Oslo?”. Linden var teateragent för Bergmans dramatik i Norden. Se brev 606 och 629 till Linden den 22/4 1925 och den 26/10 1925.

Personer:

Bach, Giovanni (1)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA